องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
141 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 21 เม.ย. 2560 ]
142 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 21 เม.ย. 2560 ]
143 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 21 เม.ย. 2560 ]
144 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์เด็กเล็ก บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2560 ]
145 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 7 ก.พ. 2560 ]
146 ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 [ 7 ก.พ. 2560 ]
147 ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 7 ก.พ. 2560 ]
148 ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 7 ก.พ. 2560 ]
149 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 1 ก.พ. 2560 ]
150 ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 31 ม.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28