องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th


 


โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร ประจำปี 2563