องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า


23 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้