องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก