วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ (ดรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อธงญี่ปุ่นประดับเสาไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แบบไวนิล 2 ด้าน (หน้า-หลัง) พร้อมอุปกรณ์เหล็กติดจับเสาไฟฟ้าประดับธงญี่ปุ่น 2 ข้าง (ซ้าย-ขวา) พร้อมหัวบัวสีทอง จำนวน 137 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อฝึกอบรมทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.7580 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง