วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 0001-49-0001 หมายเลขทะเบียน กท.7580 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002 ทะเบียน ขก 9976 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาแอร์ อบต.โจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ (ดรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อธงญี่ปุ่นประดับเสาไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แบบไวนิล 2 ด้าน (หน้า-หลัง) พร้อมอุปกรณ์เหล็กติดจับเสาไฟฟ้าประดับธงญี่ปุ่น 2 ข้าง (ซ้าย-ขวา) พร้อมหัวบัวสีทอง จำนวน 137 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง