องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 พ.ร.บ.ระเบียบบริการราชการบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 19 มิ.ย. 2562 ]
12 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 19 มิ.ย. 2562 ]
13 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 19 มิ.ย. 2562 ]
 
|1หน้า 2