องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล "เข้าพรรษา"


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น จัดกิกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล "เข้าพรรษา" โดยร่วมกับประชาชนเดินทางแห่เทียนพรรษา นำไปถวายวัดทั้ง ๙ วัด ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒