องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ภาพโครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน  ประจำปี 2561
เมื่อวันที 24 สิงหาคม 2561 ใหกับประชาชนในตำบล  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ห้วข้อการอบรมเพือส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชุน โดยมีวิทยากรจาก กกต.จังหวัดขอนแก่น  นายมนตรี  สิมมาคำ ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้ง