องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้พิการที่พอจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว