องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ภาพกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด และป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด และป้องกันยาเสพติด โดยร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โจดหนองแก ให้คาวมรู้เกียวกับโทษภัย และวิธีการป้องกันปัญหายาเสพติด พร้องทั้งสุมหาสารเสพติด ในสถานศึกษา