องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ภาพกิจกรรมหล่อเทียนและแห่ทียนเข้าพรรษา 9 วัด


อบต.โจดหนองหนองแก จัดกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา 9 วัดเมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 25611