ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น